ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2016.

BROJ 10. GODINA 2016

OKTOBAR 2016.

IZLAZI MESEČNOUstrojenije Vrhovnog sudaOsnivanje, organizacija i razvoj Vrhovnog sudaSudijska misija

Prof. dr Slobodan Perović


Načelne odluke Opšte sednice Kasacionog suda od 1921 - 1930. godineIZ PRETHODNIH IZDANJA

Pravo, pravda i država - Izvodi - Đorđo Del Vekio


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Pokretanje postupka


ANEGDOTE - Knez Miloš - vladar i sudijaSUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Kvalifikovanje dela


ANEGDOTE iz sudniceSUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Ocena blažeg zakona


KOMENTARI SUDSKIH ODLUKA

Imovinski odnosi između oca i sina koji je po navršenoj 21 godini ostao da živi i radi na očevom imanju


SUDSKA PRAKSA - Imovinsko-pravni odnosiCITATI - Branislav NušićSUDSKA PRAKSA - PORODIČNO PRAVO

Porodično, bračno, nasledno


KOMENTARI SUDSKIH ODLUKA

Pravno shvatanje Višeg suda - ne vezuje niži sud ako se protivi odredbama javnopravnog i imperativnog karaktera


SUDSKA PRAKSA - PARNIČNI POSTUPAKANEGDOTE - profesori beogradskog Pravnog fakultetaSUDSKA PRAKSA - TRGOVAČKO PRAVOBilten vrhovne sudske instance

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa