ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO 1898 -1930

SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

1898 -1930

POKRETANJE POSTUPKA

 

Osnov podozrenja Za stavljanje pod sud dovoljan je po §. 161. Kriv. Sud. Post. i jedan osnov podozrenja.

Kasacioni Sud primedbama Br. 6955. od 27. juna. 1905. god, poništio je rešenje Smederevskoga Prvostepenoga Suda Br. 6931. od 11. juna, 1905. god, našavši da ne odgovara zakonu, jer je sud pogrešno uzeo, da protivu optuženoga stoji i osnov iz tač. 7. §. 121. Kriv. Sud. Post. kad svedoci, na koje se sud poziva, na ispitima svojim, nisu osvedočili da je i optuženi bio u blizini mesta gde se delo dogodilo kao što sud u rešenju navodi, jer oni u iskazima svojim to i ne spominju.

Prema ovome, kad protivu optuženog ne stoji rečeni osnov podozrenja, onda sud ima, dalje, da razmisli i oceni, da li s pogledom na §. 118. Kriv. Sud. Post. može protivu optuženog stajati i osnov podozrenja iz tačke 5. §. 121. istog zakona, kada se, prema onom što je sud u rešenju svom našao da je isleđenjem konstantovano, ovaj osnov podozrenja odnosno optuženja ničim drugim ne potkrepljuje, već je usamljen.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa