ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2005. godine

Broj 12, Decembar 2005.

Broj 11, Novembar 2005.

Tema broja:

Strategija za reformu sistema pravne pomoći u Republici Srbiji
Separat-poklon knjiga:

Penzijsko i invalidsko osiguranje
Tema broja:

Vacatio legis i pravo građana da se u primerenom roku upoznaju sa zakonima i drugim propisima
Separat-poklon knjiga:

Zakon o veterinarstvu

Broj 10, Oktobar 2005.

Broj 9, Septembar 2005.

Tema broja:

Moguća unutrašnja organizacija Upravnog suda i sudske uprave u Republici Srbiji
Separat-poklon knjiga:

Zakon o vanparničnom postupku
Tema broja:

Reforma bankarskog sistema Srbije u procesu harmonizacije sa regulativom EU
Separat-poklon knjiga:

Stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje

Broj 7-8, Jul-Avgust 2005.

Broj 6, Jun 2005.

Tema broja:

Primena novih zakonskih rešenja u postupcima stečaja pokrenutim po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji
Separat-poklon knjiga:

Porodični zakon
Tema broja:

Razgraničenje nadležnosti upravnih i trgovinskih sudova u postupku privatizacije
Separat-poklon knjiga:

Autorsko pravo i industrijska svojina

Broj 5, Maj 2005.

Broj 4, April 2005.

Tema broja:

Zakon o privrednim društvima i pravo manjinskih akcionara - članova na pokretanje postupka prestanka društva
Separat-poklon knjiga:

Zakon o radu
Tema broja:

Neposredna zaštita ljudskih sloboda i prava pred Ustavnim sudom Srbije u projektima novog Ustava Srbije
Separat-poklon knjiga:

Zakon o izvršnom postupku

Broj 3, Mart 2005.

Broj 2, Februar 2005.

Tema broja:

Individualne i derivativne tužbe po Zakonu o privrednim društvima
Separat-poklon knjiga:

Medijacija i mirno rešavanje sporova
Tema broja:

Uloga i značaj sudske prakse u našem pravu
Separat-poklon knjiga:

Parnični postupak

Broj 1, Januar 2005.

 

 
Tema broja:

Pravo razrešenog sudije na delotvorno pravno sredstvo u pravnom sistemu Republike Srbije
Separat-poklon knjiga:

Poreski propisi
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa