ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2018. godine

Broj 12 DECEMBAR 2018

 

NOVI PROPISI
Separat-poklon knjiga:

GRAĐEVINSKI PROIZVODI

Broj 11 NOVEMBAR 2018

 

KRIVIČNO PRAVO
Separat-poklon knjiga:

TROŠKOVI I TAKSE U SUDSKIM POSTUPCIMA

Broj 10 OKTOBAR 2018

 

U susret savetovanju sudija - Izreke i pravila
Separat-poklon knjiga:

SVOJINA - STICANJE I PROMET, HIPOTEKA I ZALOGA

Broj 9 SEPTEMBAR 2018

 

IZMENE PROPISA
Separat-poklon knjiga:

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Broj 7-8 JUL-AVGUST 2018

 

KRIVIČNO PRAVO
Separat-poklon knjiga:

KRIVIČNA DELA

Broj 6 JUN 2018

 

Alternativne krivične sankcije (Ratio legis predviđanja i neka sporna pitanja)
Separat-poklon knjiga:

KRIVIČNI POSTUPAK

Broj 5 MAJ 2018

 

Novine u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika
Separat-poklon knjiga:

STEČAJ

Broj 4 APRIL 2018

 

Bezbednost saobraćaja na putevima - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja
Separat-poklon knjiga:

TRGOVINA - Uslovi, način obavljanja i vrste trgovine, proizvodi u prometu i nadzor

Broj 3 MART 2018

 

Nove organizacione strukture represivnih organa - Početak primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
Separat-poklon knjiga:

ORGANIZOVANI KRIMINAL TERORIZAM, PRANJE NOVCA, KORUPCIJA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE

Broj 2 FEBRUAR 2018

 

Na marginama zajedničkih odredaba o osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije
Separat-poklon knjiga:

PRESUDE I ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Broj 1 JANUAR 2018

 

NOVI PROPISI
Separat-poklon knjiga:

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa