ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2009. godine

Broj 12, Decembar 2009.

Broj 11, Novembar 2009.

 

Predmet izvršnog postupka
 
Separat-poklon knjiga:
Komunalna policija

 

   

  Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora
   
  Separat-poklon knjiga:
  Planiranje, izgradnja i legalizacija

   


  Broj 10, Oktobar 2009.

  Broj 9, Septembar 2009.

   

  Zaštita manjinskih poverilaca u postupku reorganizacije
   
  Separat-poklon knjiga:
  Nove tehnologije u lečenju
   

  Reformisanje građanske procedure - izmene i dopune Zakona o parničnom postupku
   
  Separat-poklon knjiga:
  Bezbednost saobraćaja na putevima

  Broj 7-8, Jul-Avgust 2009.

  Broj 6, Jun 2009.

   

  Pravo zaposlenih na stečajni višak
   
  Separat-poklon knjiga:
  Elektronski dokument, potpis i trgovina

   

   

  Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom
   
  Separat-poklon knjiga:
  Stvarnopravna sredstva obezbeđenja potraživanja iz ugovora u privredi

   


  Broj 5, Maj 2009.

  Broj 4, April 2009.

   

  Zaštita od diskriminacije - građanskopravna zaštita i zaštita pred Poverenikom
   
  Separat-poklon knjiga:
  Diskriminacija (osnov i zaštita)

   

   

  Krivičnoprocesno zakonodavstvo kao instrument suprotstavljanja kriminalitetu
   
  Separat-poklon knjiga:
  Visokotehnološki kriminal

   


  Broj 3, Mart 2009.

  Broj 2, Februar 2009.

   

  Novi Zakon o javnim nabavkama - osvrt na pojedina rešenja - dileme i mogući odgovori
   
  Separat-poklon knjiga:
  Eksproprijacija

   

   

  Marginalije uz član 25. Zakona o uređenju sudova Republike Srbije (2008)
   
  Separat-poklon knjiga:
  Zakon o prekršajima

   


  Broj 1, Januar 2009.

   

   
   

  Kontrola a priori - prethodna kontrola ustavnosti zakona
   
  Separat-poklon knjiga:
  Javne nabavke

   

   

  Pravne izreke

  PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa