ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2009.

BROJ 11. GODINA XII

NOVEMBAR 2009

IZLAZI MESEČNO

Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora

Prof. dr Bosa Nenadić, predsednik Ustavnog suda Srbije


UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


Privatni istražitelji - detektivi u Srbiji - moć bez kontrole?

Mr Goran D. Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost


MINISTARSTVO FINANSIJA RS - Poreski tretman prihoda nerezidenata


Utvrđivanje i osporavanje materinstva i očinstva

Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije


Prenos i prelaz potraživanja ili obaveze

Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu


Primena novih tehnologija u upravljanju ljudskim resursima

Doc. dr Draško Bosanac, Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, Privredna akademija, Novi Sad


RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu


Prava i obaveze nezaposlenih prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik


MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RSDa li se isplati nepoštovanje zakona? (Povodom usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji)

Milojica Cvijović, advokat
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa