ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2013. godine

Broj 12 DECEMBAR 2013

 

Ustavnosudska kontrola zakonodavne vlasti - prilog raspravi o sudskom aktivizmu
Separat-poklon knjiga:

Pravosudni zakoni

Broj 11 NOVEMBAR 2013

 

Novi Zakon o prekršajima - izvršenje novčane kazne
Separat-poklon knjiga:

Zakon o prekršajima

Broj 10 OKTOBAR 2013

 

Vladavina prava - garancija pravne sigurnosti - delotvorni zakoni i konzistentna sudska praksa - Presude Evropskog suda i naš pravni sistem
Separat-poklon knjiga:

Parnični postupak

Broj 9 SEPTEMBAR 2013

 

Novi Zakonik o krivičnom postupku - Kraj reforme ili samo jedan korak u procesu reforme?
Separat-poklon knjiga:

Krivični postupak - Novi Zakonik

Broj 7-8 JUL-AVGUST 2013

 

Pravne posledice napuštanja kućnih ljubimaca od strane neodgovornih vlasnika
Separat-poklon knjiga:

Zaštita životne sredine

Broj 6 JUN 2013

 

Novi Zakon o pravima pacijenata i njegove komparativne vrednosti
Separat-poklon knjiga:

Zdravstvena zaštita i prava pacijenata

Broj 5 MAJ 2013

 

Naknada nematerijalne štete - dosuđivanje pravične naknade - dva sporna pitanja
Separat-poklon knjiga:

Advokatura

Broj 4 APRIL 2013

 

Krivično delo napad na ustavno uređenje u zakonodavstvu Republike Srbije
Separat-poklon knjiga:

Odluke Ustavnog suda Srbije - izbor

Broj 3 MART 2013

 

Investicioni sporovi između države i stranih ulagača
Separat-poklon knjiga:

ŽIG - znak razlikovanja robe i usluga

Broj 2 FEBRUAR 2013

 

Javne nabavke - između "važećeg" i "nastupajućeg" zakona
Separat-poklon knjiga:

JAVNE NABAVKE

Broj 1 JANUAR 2013

 

Osnovna načela ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u Ustavu Republike Srbije
Separat-poklon knjiga:

JAVNA PREDUZEĆA, JAVNE AGENCIJE I JAVNE SLUŽBE - POVERAVANJE I VRŠENJE JAVNIH OVLAŠĆENJA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa