ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2013

BROJ 12. GODINA XVI

DECEMBAR 2013.

IZLAZI MESEČNOUstavnosudska kontrola zakonodavne vlasti - prilog raspravi o sudskom aktivizmu

dr Bosa M. Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije


SUDSKA PRAKSA - UPRAVNO PRAVO

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, u penziji


Odsustvo zaštite stranke kod odložnog dejstva upravne tužbe

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Sukobi stvarne nadležnosti Upravnog suda sa sudovima opšte nadležnosti i Privrednim sudom

Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Sukob stvarne nadležnosti između Prekršajnog i Osnovnog suda

Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Sukob stvarne nadležnosti - razgraničenje sudske nadležnosti

Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Ovlašćenja javnog beležnika i izvršitelja

Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, predsednik Vanparničnog odeljenja i sudske prakse


SUDSKA PRAKSA - VANPARNIČNI POSTUPAK

Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, predsednik Vanparničnog odeljenja i sudske prakse

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa