ARHIVA BROJEVA

Ustavnosudska kontrola zakonodavne vlasti - prilog raspravi o sudskom aktivizmu

- prilog raspravi o sudskom aktivizmu -

 

dr Bosa M. Nenadić,
sudija Ustavnog suda Srbije

Kontrola saglasnosti zakona sa ustavom, s ciljem držanja zakonodavne vlasti u granicama ustava kao najvišeg prava, bila je i ostala ekskluzivna funkcija evropskih ustavnih sudova, bez izuzetka. Ona je "posebno skrojena" za ustavne sudove koji u sistemu centralizovane kontrole ustavnosti zakona obavljaju ovu jedinstvenu funkciju – funkciju "osnovnog čuvara i promotera", ustavom zajamčenih trajnih vrednosti demokratskog društva. Međutim, ni posle skoro jednog veka od uvođenja modernog ustavnog sudstva i širenja prostora njegovog delovanja nema jedinstvenog, ni jednostavnog odgovora na pitanje dokle sežu ovlašćenja ustavnih sudova u vršenju te kontrole, odnosno koje su adekvatne granice njihovog "dopustivog delovanja" u odnosu na zakonodavnu vlast, tj. vladavinu većine. I dok se pitanje ovlašćenja ustavnih sudova da spreče stupanje na snagu zakona koji su izglasani u parlamentu, odnosno da kasiraju (ukidaju) neustavne zakone i druge "defektne" akte zakonodavne vlasti, smatra uveliko apsolviranim, to se ne može reći za pitanje ovlašćenja ustavnih sudova da čuvajući ustav i njegove osnovne vrednosti "čitaju" i "interpretiraju" ustavne odredbe (kao i odredbe kontrolisanog zakona) i time utvrđuju njihovo "pravo značenje", odnosno kad odredbe zakona "osnažuju" svojim odbijajućim interpretativnim odlukama i po principu "presuđene stvari" - res judicata, čine zakon imunim na naknadnu kontrolu ustavnosti; ili kad parlament "upozoravaju" na propuste u uređivanju društvenih odnosa; ili kad ukazuju na postojanje zakonodavnih praznina u pravnom poretku; ili na potrebu donošenja novog ili izmenu i dopunu postojećeg zakona, ili pak na potrebu preduzimanja drugih mera od strane zakonodavca radi odbrane ustava i obezbeđenja jedinstva pravnog poretka.


 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa