ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2008. godine

Broj 12, Decembar 2008.

Broj 11, Novembar 2008.

 

Prinudna likvidacija subjekata privatizacije
 
Separat-poklon knjiga:
Pravosudni zakoni

 

 

Zaštita životne sredine prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije
 
Separat-poklon knjiga:
Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela

 


Broj 10, Oktobar 2008.

Broj 9, Septembar 2008.

 

Stvarna nadležnost trgovinskih sudova
 
Separat-poklon knjiga:
Ugovori u prevozu - Obligacioni odnosi u saobraćaju

 

 

Trideset godina primene Zakona o obligacionim odnosima u sudskoj praksi
 
Separat-poklon knjiga:
Zakon o obligacionim odnosima

 


Broj 7-8, Jul-Avgust 2008.

Broj 6, Jun 2008.

 

Lična uprava privatnog preduzetnika
 
Separat-poklon knjiga:
ODLUKE I PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA u predmetima protiv Srbije

 

 

Privredna društva kao učesnici u postupku pred Ustavnim sudom
 
Separat-poklon knjiga:
Javne nabavke

 


Broj 5, Maj 2008.

Broj 4, April 2008.

 

Korporativno upravljanje
 
Separat-poklon knjiga:
Akcionarsko društvo

 

 

Pravo građana na besplatne akcije i novčanu nadoknadu u postupku privatizacije
 
Separat-poklon knjiga:
Privatizacija

 


Broj 3, Mart 2008.

Broj 2, Februar 2008.

 

Razvoj ustavnosti - SRPSKI USTAVI
 
Separat-poklon knjiga:
POVELJA UJEDINJENIH NACIJA sa Statutom Međunarodnog suda pravde, konvencijama, sporazumima i rezolucijom

 

 

Stečajni razlog i pokretanje stečajnog postupka nad društvom za osiguranje
 
Separat-poklon knjiga:
Proizvodnja i promet

 


Broj 1, Januar 2008.

 

 
 

Dva pitanja od značaja za odnos Ustavnog suda i sudova
 
Separat-poklon knjiga:
Poreski zakoni

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa