ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2011. godine

Broj 12, Decembar 2011.

 
 


Novi Zakonik o krivičnom postupku
 
Separat-poklon knjiga:
Krivični postupak

 

Broj 10, Oktobar 2011.

Broj 11, Novembar 2011.

 

Novine u zdravstvenom osiguranju - izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju
 
Separat-poklon knjiga:
Zdravstveno osiguranje

 

 

Novi Zakon o parničnom postupku
 
Separat-poklon knjiga:
Parnični postupak

 

Broj 7-8, Jul-Avgust 2011.

Broj 9, Septembar 2011.

 

Zakon o izvršenju i obezbeđenju - nova zakonska rešenja
 
Separat-poklon knjiga:
Izvršenje i obezbeđenje (Novi zakon)

 

 

Novine u zdravstvenoj zaštiti - izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 
Separat-poklon knjiga:
Zdravstvena zaštita

 

Broj 5, Maj 2011.

Broj 6, Jun 2011.

 

Oporezivanje imovine (nepokretnosti
 
Separat-poklon knjiga:
Porez na imovinu

 

 

Ustavna žalba u sferi radnih odnosa
 
Separat-poklon knjiga:
Nasleđivanje

 

Broj 3, Mart 2011.

Broj 4, April 2011.

 

Pravne posledice neizvršenja plana reorganizacije
 
Separat-poklon knjiga:
Dohodak građana

 

 

Nove pravosudne profesije
 
Separat-poklon knjiga:
Vlada, ministarstva, organi državne uprave

 

Broj 1, Januar 2011.

Broj 2, Februar 2011.

 

Tužilački model istrage
 
Separat-poklon knjiga:
Penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava
 
Separat-poklon knjiga:
Dobit pravnih lica - prihodi, rashodi, porezi

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa