ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Septembar 2011

BROJ 9. GODINA XIV

SEPTEMBAR 2011

IZLAZI MESEČNO

Novine u zdravstvenoj zaštiti - izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ljiljana Milanković-Vasović

Harmonizacija domaćih propisa sa pravom EU

Prof. dr Radovan Vukadinović

Pretpostavka nevinosti prema članu 6. stav 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima i domaćem zakonodavstvu

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad

Ovlašćenja ministra i mogućnost prelaska ovlašćenja na državnog sekretara

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Restitucija i denacionalizacija - povodom nacrta Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Darinka Đuran, savetnik za normativne poslove u Ministarstvu vera i dijaspore

Predlog Zakona o parničnom postupku - otvorena pitanja

Mr Milan S. Janković, advokat

VRHOVNI KASACIONI SUD

Autor sentenci: Mirjana Popović, savetnik Vrhovnog kasacionog suda

Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje

Vera Kusovac

Izazovi za promene zakona u oblasti rada

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: mr Dragan Obradović

Porast broja krivičnih dela i odmeravanje kazne

mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Uslovni otpust

Mihailo Lakčević, advokat iz Beograda

MINISTARSTVO FINANSIJA RS

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda

Prikaz Pravnilnika o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja

Biljana Antić, diplomirani pravnik (prosvetni inspektor)

Sudska praksa Kasacionog suda iz 1925. godine

Priredio: mr Dragan Obradović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa