ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2016. godine

Broj 12 DECEMBAR 2016

 

PRIVREDNO PRAVO
Separat-poklon knjiga:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Broj 11 NOVEMBAR 2016

 

UPRAVNO PRAVO
Separat-poklon knjiga:

ZAKON O JAVNOM PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Broj 10 OKTOBAR 2016

 

Uvodna reč redakcije
Separat-poklon knjiga:

PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETIMA PROTIV SRBIJE

Broj 9 SEPTEMBAR 2016

 

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici - osvrt na prednacrt Zakona (ne)usaglašenost sa drugim zakonima
Separat-poklon knjiga:

INSPEKCIJSKI NADZOR I DRŽAVNA UPRAVA

Broj 7-8 JUL-AVGUST 2016

 

Ključne odrednice Zakona o ozakonjenju objekata
Separat-poklon knjiga:

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Broj 6 JUN 2016

 

Pravo na suđenje u razumnom roku i postupak u parnicama iz radnih odnosa
Separat-poklon knjiga:

PARNIČNI POSTUPAK

Broj 5 MAJ 2016

 

Novčane kazne u postupku izvršenja
Separat-poklon knjiga:

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Broj 4 APRIL 2016

 

Ustavnosudske odluke sa odložnim dejstvom
Separat-poklon knjiga:

ZAKON O PREKRŠAJIMA

Broj 3 MART 2016

 

Disciplinski postupak u opštem radnom režimu
Separat-poklon knjiga:

RACIONALIZACIJA JAVNOG SEKTORA

Broj 2 FEBRUAR 2016

 

Pravo zaštite internetskog znaka - domena
Separat-poklon knjiga:

RADNO VREME POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFI

Broj 1 JANUAR 2016

 

Krivično procesno zakonodavstvo i efikasnost borbe protiv koruptivnih krivičnih dela
Separat-poklon knjiga:

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa