ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2016.

BROJ 12. GODINA 2016

DECEMBAR 2016.

IZLAZI MESEČNOPRIVREDNO PRAVO

Predlaganje plana reorganizacije u skladu sa načelom savesnosti i poštenja


MIŠLJENJA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Primena Zakona o zaštiti potrošača - Nepoštena poslovna praksa


RADNO PRAVO

Teže povrede dužnosti prema Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u slučaju povrede na radu i profesionalnih oboljenja


SUDSKA PRAKSA

Zaštita od zlostavljanja na radu kroz sudsku praksu


MIŠLJENJA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Primena Zakona o zaštiti potrošača - Saobraznost ugovoru


VEŠTAČENJE

Veštačenje fizičkih bolova u parnici - Izazovi i dileme


MEDICINSKO PRAVO

Odgovornost zbog lekarske greške usled nečinjenja - sa sudskom praksom nemačkih sudova


IN MEMORIAM

Prof. dr Vučina Vasović - Pravna država i demokratija

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa