ARHIVA BROJEVA

PRAVNA DRŽAVA I DEMOKRATIJA

Prof. dr Vučina Vasović

Odnos prava posebno ustava i demokratije je jedno od ključnih pitanja i dilema u političkoj i pravnoj misli, a čini se i praksi, još od antičkih vremena. Aristotel je taj veliki problem najsažetije definisao u vidu pitanja - vladavina prava ili vladavina ljudi. Jedni su davali prednost vladavini prava, drugi vladavini ljudi, a treći nekim kombinacijama ta dva zahteva. Iza ovih opredeljenja su često stajale različite koncepcije društva i politike ili neki konkretni interesi ili naklonosti aktera brojnih polemika. Oni koji daju prednost pravu, odnosno ustavu istovremeno smatraju da je ustav stariji od demokratije, i da mu, valjda, na osnovu principa senioriteta ili objektivnosti, treba dati prednost u odnosu na demokratiju. Drugi su bliže mišljenju da je ustav, ma koliko bio značajan za navigavanje i kormilarenje tokova društvenih kretanja i razvoja, ipak nusproizvod ili izraz određenog odnosa snaga, a ne proizvod nekih transcendentnih naddruštvenih sila ili objektivističkih normi koje upravljaju, odnosno bitno doprinose upravljanju društvom.

Profesor dr Vučina Vasović, dugogodišnji nastavnik, pedagog i predavač, profesor UPOREDNIH POLITIČKIH SISTEMA, na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu, preminuo je 14. novembra 2016. godine.

Uvažavajući njegov rad i delo, kao i značajan doprinos našoj političkoj i pravnoj misli, opredelili smo se da ovom prilikom objavimo tekst iz njegovog dvotomnog dela – SAVREMENE DEMOKRATIJE, izdavač - “Službeni glasnik”, Beograd, 2012. godina

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa