ARHIVA BROJEVA

O firmi Intermex - kontakt

Pravni časopis - Pravni informator


Firma Intermex je vodeći izdavač na tržištu pravnih i poslovnih izdanja, pravnih i poslovnih baza podataka i aplikacija, i jedini Microsoft sertifikovani partner u ovoj oblasti u Srbiji. Autori i saradnici Intermexa na velikom broju izdanja i projekata su vrhunski u Srbiji – najugledniji i najiskusniji profesori i doktori, sudije i eksperti za pojedine oblasti.

Specijalizovani smo u projektovanju i dizajnu aplikacija, baza podataka i specijalizovanih publikacija koje pokrivaju oblasti pravne regulative, pravnih, carinskih, špediterskih i spoljnotrgovinskih procedura i postupaka, ugovorni menadžment, itd.

Orijentacija firme je u projektovanju i izradi savremenih informacionih sistema i konkretnih proizvoda koji služe unapređenju rada državnih organa, pravosuđa, organa uprave i privrede u SRJ i uvođenje savremenih IT orijentisanih tehnologija i softvera u svakodnevni rad, sa posebnim akcentom na Internet orijentisanom elektronskom praćenju propisa i elektronskoj razmeni obaveznih isprava i dokumenata. 

Nakon šesnaest godina izlaženja, PRAVNI INFORMATOR je kvalitetom sadržaja, izborom najeminentnijih autora, aktuelnošću tema i prestižnim dizajnom stekao veliki broj pretplatnika i zadobio izuzetno poverenje stručne pravne javnosti. Kao prestižno izdanje vodećeg izdavača pravne literature u našoj zemlji ostao je na tržištu, praktično JEDINI ISKLJUČIVO PRAVNI STRUČNI ČASOPIS koji redovno izlazi sa uvek aktuelnim temama i već čuvenim besplatnim prilozima časopisa – izuzetnim knjigama iz Biblioteke PRAVNI INFORMATOR.     

Ove godine angažovali smo izuzetnu ekipu pravnih stručnjaka za naš stalni uređivački odbor koji su veoma pomogli da se još više poboljša kvalitet i aktuelnost časopisa i priloga.

 

REFERENCE:

Programi i baze podataka se već skoro dve decenije uspešno koriste u svakodnevnom radu vodećih institucija i ustanova u Republici Srbiji i u najvećim preduzećima i advokatskim kancelarijama, od kojih ćemo nabrojati samo neke: Skupština Repubilke Srbije, Vlada Republike Srbije, Ministarstva, Agencije, Narodna banka, Gradske uprave Grada Beograda, Novog Sada i Kragujevca, Uprava Carina, Ustavni sud, Vrhovni Sud, Viši trgovinski sud, Trgovinski sudovi, Okružni i opštinski sudovi i tužilaštva; NIS, EPS, Elektrovojvodina, Kolubara, Telekom, Telenor, Jugopetrol, Banke – Raiffeisen Banka, Vojvođanska banka, NLB Group, EFG Banka, Komercijalna Banka, Alpha Bank, PTT Srbije, Železnice Srbije, Hemofarm, Delta, Verano, Tigar, Mercator, MK Commerce, Sunoko, Zepter, itd.

 

IZDAVAČ:

Izdavačko preduzeće "INTERMEX", Beograd, Dr.Milutina Ivkovića 9a
Telefoni: (011) 369-22-90, 369-22-91, 367-59-99, 361-89-85, 361-27-33 Poštanski fah 579

 

ZA IZDAVAČA:

Dejan Milanković, direktor

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Ljiljana Milanković-Vasović

 

UREDNIK:

Željko Vujotić

 

SARADNICI:

Prof. dr Slobodan Perović; Prof. dr Gordana Stanković; Prof. dr Miodrag Orlić; dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda; dr Bosa Nenadić;  Prof. dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet u Kragujevcu; Vida Petrović-Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji; Novica Peković, sudija Vrhovnog kasacionog suda, v.f. predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu; Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda; Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji; Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, u penziji;  Prof. dr Dragana Kolarić, sudija Ustavnog suda; mr Milan Marković, sudija Ustavnog suda; Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet u Beogradu; Prof. dr Olivera Vučić; Prof. dr Vladimir Vodinelić, Pravni fakultet univerziteta Union u Beogradu; Prof. dr Predrag Jovanović; Prof. dr Branko Lubarda; Prof. dr Zdravko Petrović, univrzitet SFU, Beč; Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu; dr Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost; Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet uninerziteta Union u Beogradu; Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda; mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu; Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji; dr Tomica Delibašić, savetnik u Višem prekršajnom sudu; Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu; Gordana Ajnšpiler, sudija Vrhovnog kasacionog suda; Prof. dr Predrag Kapor; Prof. dr Željko Nikač; Prof. dr Ranko Sokolović; Vera Kusovac; dr Vladimir Kozar; Jovanka Savinšek, advokat iz Beograda; Zoran Tanasković, advokat iz Beograda; mr Rada Bosanac, advokat iz Beograda; Milojica Cvijović, advokat iz Beograda; Prof. dr Draško Bosanac.

PRETPLATA I MARKETING:

"INTERMEX", Dr.Milutina Ivkovića 9a
Telefoni: (011) 369-22-90, 369-22-91, 367-59-99, 361-89-85, 361-27-33 Poštanski fah 579


Stalne rubrike – Tema broja, Aktuelna sudska praksa po oblastima, Stručni tekstovi, Aktuelna Mišljenja nadležnih ministarstava, Pro et contra, Pravni modeli, Komentari novih propisa, Pravne anegdote …


U svakom broju časopisa objavljujemo aktuelne priloge, analize i stručne komentare iz različitih pravnih oblasti. Takođe objavljujemo ekskluzivne rubrike sa komentarima vodećih pravnih stručnjaka iz SVIH PRAVNIH OBLASTI.


 

Uz svaki broj PRAVNOG INFORMATORA, pretplatnici dobijaju Separat - poklon knjigu sa tekstovima aktuelnih propisa.

 

POŠALJITE NAM PORUKU:

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Molimo Vas, upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa