ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2000. godine

Broj 12, Decembar 2000.

Broj 11, Novembar 2000.

Tema broja:

Odredbe o položaju osumnjičenog u krivičnom postupku
Separat-poklon knjiga:

Tužilaštvo, pravobranilaštvo i advokatura
Tema broja:

Amnestija i pomilovanje
Separat-poklon knjiga:

Ulaganje stranog kapitala u Jugoslaviju

Broj 10, Oktobar 2000.

Broj 9, Septembar 2000.

Tema broja:

Riznica pravnih tekstova
Separat-poklon knjiga:

Riznica pravnih izreka
Tema broja:

Zakon o javnim preduzećima
Separat-poklon knjiga:

Propisi o izborima

Broj 7-8, Jul-Avgust 2000.

Broj 6, Jun 2000.

Tema broja:

Novi Zakon o izvršnom postupku
Separat-poklon knjiga:

Zakon o izvršnom postupku
Tema broja:

Struktura organa privrednih društava
Separat-poklon knjiga:

Zakon o preduzećima

Broj 5, Maj 2000.

Broj 4, April 2000.

Tema broja:

Akcionarska društva zaposlenih
Separat-poklon knjiga:

Propisi o hartijama od vrednosti
Tema broja:

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
Separat-poklon knjiga:

Privredni prestupi

Broj 3, Mart 2000.

Broj 2, Februar 2000.

Tema broja:

Zapošljavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica
Separat-poklon knjiga:

Zakoni o penzijskom i invalidskom osiguranju
Tema broja:

Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka s posla
Separat-poklon knjiga:

Zakon o opštem upravnom postupku

Broj 1, Januar 2000.

 

 
Tema broja:

Građevinsko zemljište u praksi Vrhovnog suda Srbije
Separat-poklon knjiga:

Prekršaji kojima se povređuju savezni propisi
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa