ARHIVA BROJEVA

TEŽE POVREDE DUŽNOSTI PREMA ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

U odredbi člana 138. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/16, u daljem tekstu: Zakon) propisano je dvadeset težih povreda dužnosti. To im daje atribut zakonskih. Kod utvrđivanja njihovog pravog značenja nije u celini isključena potreba za drugim formalnim izvorima prava. Suprotno, ta potreba se izražava dualno:

- Blanketnom dispozicijom odgovarajućih normi na tu temu kao na primer kod teže povrede dužnosti iz tačke 5. člana 138. Zakona kada je reč o nepotpunoj pravnoj normi, jer se za definisanje pojma: "tajni podaci" upućuje na drugi propis. U tom značenju se u ovoj normi koristi iskaz: "koji prema posebnim propisima predstavljaju tajne podatke".

- Korišćenjem pojmova kod propisivanja određenih težih povreda dužnosti čije se pravo značenje može utvrditi isključivo čitanjem i odgovarajuće norme Zakona ili drugog zakona. To je neophodno da bi se dobila potpuna definicija određene teže povrede dužnosti. U toj nameni se radi utvrđivanja njenog pravog značenja koristi metod sistematskog tumačenja. Takve su na primer povrede dužnosti iz tač. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. člana 138. Zakona. Značenje pojmova: nezakonit rad, prava iz radnog odnosa, nezakonito raspolaganje sredstvima, nezakonita izrada službene dokumentacije, osnivanje privrednog društva, javne službe i bavljenje preduzetništvom, upravljačka prava u privrednom subjektu, povezano lice, odnosno prava drugih službenika i nameštenika se utvrđuju u sadržaju odgovarajuće norme Zakona ili drugog propisa. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa