ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2016.

BROJ 11. GODINA 2016

NOVEMBAR 2016.

IZLAZI MESEČNOUPRAVNO PRAVO

Osnovna načela Novog Zakona o opštem upravnom postupku


DE LEGE FERENDA

Načelo zabrane zloupotrebe prava u upravnom postupku


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Odluka Ustavnog suda, doneta po ustavnoj žalbi, kao izvršna isprava - Povodom pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Pravično zadovoljenje kao naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku


SUDSKA PRAKSA - PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

Izvodi iz prekršajnih presuda


PORODIČNO PRAVO

Tužba i presuda u postupku radi zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu


NASLEDNO PRAVO

Predmet ugovora o doživotnom izdržavanju


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u propisima Republike Srbije


KRIVIČNO PRAVO

Žalba protiv drugostepene krivične presude - praktični aspekti


NOVI PROPISI

Neke novine Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa