ARHIVA BROJEVA

NEKE NOVINE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

NEKE NOVINE ZAKONA O ZAPOSLENIMA
U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Uvodne napomene

Donet je Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave kojim je uređen radnopravni režim u ovim radnim sredinama sa primenom, osim pojedinih normi, od 01.12.2016. godine. – argumenat iz njegove odredbe člana 203. stav 1.1 Na taj način prestaće shodna primena Zakona o radnim odnosima u državnim organima u ovim radnim sredinama koji je u primeni od 01. jula 2006. godine u skladu sa odredbom člana 189. ZDS.2 Imajući u vidu vreme njegove primene istekao je rok za njegovo usklađivanje. Radi toga postojala je potreba za donošenje posebnog zakona o zaposlenima u ovim radnim sredinama. Na to je ukazao i Ustavni sud u pismu Skupštini Republike Srbije navodeći i ovo: "Ustavni sud konstatuje da taj posebni zakon o radnim odnosima u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave nije donet ni posle skoro sedam godina od stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima, kao ni nakon više od šest godina od stupanja na snagu novog Ustava Republike Srbije od 2006. godine. Opšti rok za usklađivanje svih zakona sa važećim Ustavom istekao je 31. decembra 2008. godine, a na zaposlene u navedenim organima i dalje se shodno primenjuju odredbe neusaglašenog Zakona o radnim odnosima u državnim organima. Zakonsko regulisanje rada i zapošljavanja, kao jedne od najvažnijih oblasti društvenog života, uključujući i pitanje zasnivanja radnog odnosa, mora biti u skladu ne samo s Ustavom, već i sa prihvaćenim međunarodnim konvencijama čije odredbe imaju primat nad normama zakona. To je neophodno ne samo zbog potrebe očuvanja jedinstvenog pravnog poretka Republike Srbije u formalno-pravnom smislu, već i radi obezbeđenja ljudskog dostojanstva i ostvarivanja pune slobode, jednakosti i pune sigurnosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu zasnovanom na vladavini prava (član 19. Ustava). Polazeći od navedenog, Ustavni sud je konstatovao da je neophodno da, na osnovu člana 105. Zakona o Ustavnom sudu, Narodnoj skupštini uputi pismo u kome će ukazati na potrebu donošenja posebnog zakona, kojim će se urediti radni odnosi u organima autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, saglasno Ustavu i dostignutim međunarodnim standardima u ovoj oblasti."

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa