ARHIVA BROJEVA

NAČELO ZABRANE ZLOUPOTREBE PRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU

Julijana Nedeljković, dipl. pravnik

NAČELO ZABRANE ZLOUPOTREBE PRAVA

U UPRAVNOM POSTUPKU

Uvod

Početkom ove godine, usvajanjem Zakona o opštem upravnom postupku1 propao je pokušaj uzdizanja zabrane zloupotrebe prava na nivo načela upravnog postupka. Naime, nacrtom Zakona – koji je bio izložen javnoj raspravi, članom 11. bilo je propisano: "Organ je dužan da spreči svaku zloupotrebu prava stranke i drugog učesnika u upravnom postupku." Navedena formulacija praktičarima se činila nepotpunom - jer nije obuhvatala zloupotrebu koju čine postupajući organi - pa je predložena dopuna ove norme. U svakom slučaju, praksa je pozdravila načelo kao tačku oslonca za buduće teško rešive situacije. Međutim, primedbe nigde nisu objavljene, niti su objavljeni argumenti za njihovo neprihvatanje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa