ARHIVA BROJEVA

TUŽBA I PRESUDA U POSTUPKU RADI ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI PO PORODIČNOM ZAKONU

Suzana Radaković,
sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu

 

TUŽBA I PRESUDA U POSTUPKU
RADI ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI
PO PORODIČNOM ZAKONU  

Porodični zakon propisuje da je nasilje u porodici zabranjeno i da svako u skladu sa Zakonom ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici.

Nasilje u porodici, u smislu Porodičnog zakona, je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Članovima porodice smatraju se supružnici ili bivši supružnici, deca, roditelji i ostali krvni srodnici, lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo, lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu, vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri i lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Postupak radi zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu sprovodi se kao poseban postupak radi zaštite od nasilja u porodici ili kao adhezioni postupak kada Sud mere zaštite od nasilja u porodici može da odredi i u bračnom sporu, u sporu o materinstvu i očinstvu, u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje ili lišenje roditeljskog prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa