ARHIVA BROJEVA

PRAVIČNO ZADOVOLJENJE KAO NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Mr. Vesna Bilbija,
Javno preduzeće “Pošta Srbije”, Beograd, Arbitar/miritelj
kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
KAO NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU 

Sažetak: Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku koji se primenjuje od 1. januara 2016. godine, ovo ljudsko i ustavnim odredbama zajemčeno pravo se, po prvi put u Republici Srbiji uređuje posebnim zakonom.

Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku su prigovor radi ubrzavanja postupka, žalba i zahtev za pravično zadovoljenje. Prva dva pravna sredstva imaju za cilj ubrzanje postupka, a treće pravno sredstvo ima kompenzacioni karakter. To se prevashodno, odnosi na pravo na isplatu novčanog obeštećenja za neimovinsku štetu koja je stranci izazvana povredom prava na suđenje u razumnom roku. U pogledu visine novčanog obeštećenja, Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku propisano je da se novčano obeštećenje priznaje u visini od 300 evra do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate prema srednjem kursu Narodne banke Srbije po predmetu.

Pored prava na naknadu nematerijalne štete izazvane odugovlačenjem postupka, stranka može da podnese tužbu protiv Republike Srbije za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku i to u roku od jedne godine od dana kada je stekla pravo na pravično zadovoljenje.

Ključne reči: Pravo na suđenje u razumnom roku, Zahtev za pravično zadovoljenje, Novčano obeštećenje, Naknada materijalne i nematerijalne štete, Zakon.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa