ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2016.

BROJ 3. GODINA 2016

MART 2016.

IZLAZI MESEČNODisciplinski postupak u opštem radnom režimu

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Tužba trećeg lica radi proglašenja da je nedopušteno izvršenje na predmetu izvršenja i pravo na predmetu izvršenja

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


Revizijski cenzus - sa primerima iz sudske prakse

Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


Dopunska presuda (čl. 356-358. ZPP)

Dragoslav Đokić, adv. u penziji


Odluke Apelacionog suda u Beogradu

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji


Položaj Saveta za nacionalnu bezbednost u sistemu nacionalne bezbednosti Republike Srbije

Aleksandar Todorović


Upravni akti i naredbodavni akti

Radojka Marinković, sudija Upravnog suda


Diskreciona ovlašćenja u upravnim aktima Narodne banke Srbije u vršenju kontrolne funkcije nad poslovnim bankama

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Jedinstvo pravnog poretka i podela vlasti kao Ustavno načelo i "odstupanje" pojedinih normi zakona

Ljiljana Milanković-Vasović


Izvodi iz odluka

Priredio: Dr Tomica Delibašić


Zaloga na potraživanjima i drugim pravima

Prof. dr Vladimir Kozar, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta, Privredna akademija u Novom SaduVladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa