ARHIVA BROJEVA

Predlog Zakona o parničnom postupku - otvorena pitanja

Mr Milan S. Janković,
advokat

Predlog novog ZPP-a prezentiran je u formi predloga na zvaničnom sajtu i upućen je na javnu diskusiju.

Pri usvajanja konačnog teksta smatram da bi diskusiju zavredela sledeća pitanja:

- šta se podrazumeva pod istinom u postupku
- šta je sa načelom materijalne istine u sudskom postupku
- koja je idejna osnova predloženih novina (tzv. ciljno tumačenje predloženih zakonskih rešenja)
- šta se podrazumeva pod pojmom "dobrog pravosuđa"
- koji je smisao i vrednost istine u postupku - rangiranje društvenih prioriteta

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa