ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2011

BROJ 12. GODINA XIV

DECEMBAR 2011

IZLAZI MESEČNO

Novi Zakonik o krivičnom postupku


Novi ZKP RS i pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima

Akademik prof. dr Stanko Bejatović

Krivičnopravno reagovanje na korupciju

Doc. dr Dragana Kolarić, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Nužna odbrana

Mihailo Lakčević, advokat iz Beograda

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: mr Dragan Obradović

Krivična dela za koja odgovaraju pravna licakod nas i u uporednom pravu

Prof. dr Miroslav Vrhovšek, Privredna Akademija u Novom Sadu

Stvarna i mesna nadležnost za carinske prekršaje

Dr Tomica Delibašić, savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

Upotrebna dozvola kao upravni akt

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Efektivna kamatna stopa u svetlu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Dr Predrag Kapor, vanredni profesor, Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd

Pravna zaštita žiga u Rusiji

Igor Moćni, Motsnyi Legal Services, Moskva, partner, registrovani zastupnik Državnog Zavoda za intelektualnu svojinu Rusije
Andrej Vasin, Standmark d.o.o., Moskva,  direktor, registrovani zastupnik Državnog Zavoda za intelektualnu svojinu Rusije

Pitanja i odgovori

Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Anegdote

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa