ARHIVA BROJEVA

Oporezivanje imovine (nepokretnosti)

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA ZA KALENDARSKU GODINU

 

Utvrđivanje poreza na imovinu, regulisano je Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, 45/02, 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/2011, u daljem tekstu: Zakon). Ovim Zakonom su regulisani:  -  porez na imovinu; - porez na nasleđe i poklon; i - porez na prenos apsolutnih prava.

 

Ovde ćemo se baviti samo porezom na imovinu, i to samo u delu koji se odnosi na PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa