ARHIVA BROJEVA

Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava

Prof. dr Branko Lubarda,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,
predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

 

 

Ostvarivanje socijalnih prava ima svoje nepravne pretpostavke i pravne preduslove. Nepravne pretpostavke su pre svega u vezi sa ekonomskim pokazateljima: ekonomskim razvojem (rastom društvenog proizvoda), stopom nezaposlenosti, odnosom osiguranika i korisnika socijalnih prestacija (posebno penzionera), finansijskom održivosti sistema socijalne sigurnosti i socijalne zaštite. Globalna ekonomska kriza, kao i aktuelna ekonomska kriza u našoj zemlji i Regionu javlja se kao ozbiljan ograničavajući faktor za ostvarivanje socijalnih prava, imajući posebno u vidu iskazivanje viškova zaposlenih (kolektivno otpuštanje), kao i tendencije u neformalnom sektoru ekonomije.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa