ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2011

BROJ 11. GODINA XIV

NOVEMBAR 2011

IZLAZI MESEČNO

Novi Zakon o parničnom postupku

Povodom Zakona o parničnom postupku

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Izmena ugovora o radu

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

Ne(organizovani) prekidi rada zaposlenih sada i ubuduće

Vera Kusovac

Pitanja i odgovori

Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Javna svojina


Zakon o vraćanju oduzete imovine (neka razmatranja o pitanju povraćaja oduzete imovine i obeštećenju)

Jovanka Savinšek, advokat

Zaštita poslovne tajne

Novi Zakon o privrednim društvima

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Slobodanu Jovanoviću u spomen

Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda i književnik

Ekološko pravni pojmovnik

Priredio: Mr Dragan Obradović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa