ARHIVA BROJEVA

Povodom Zakona o parničnom postupku

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Uvodne napomene

Donet je novi Zakon o parničnom postupku koji na osnovu njegove odredbe člana 508 stupa na snagu od 01.02.2012. godine1. To je istovremeno i dan od kada se aktivira njegova primena. U periodu od njegovog objavljivanja do stupanja na snagu u primeni je sada važeći Zakon o parničnom postupku i istovremeno period u kome treba da se ostvari upoznavanje sa njegovim sadržajem. 

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa