ARHIVA BROJEVA

Zakon o izvršenju i obezbeđenju - nova zakonska rešenja

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

U susret ubrzanju postupka izvršenja i obezbeđenja

 

Uvodne napomene

Donet je Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", broj 31, od 9. maja 2011. godine - u tekstu: Zakon). Promena zakona u ovom abijentu došla je posle nešto više od šest godina računajući od dana primene Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 125/04 - u tekstu Raniji zakon) koji je donet je u novembru 2004 godine, a u primeni je od 22. februara 2005. godine1. Razlog zato treba tražiti:

-  u reformi pravnog sistema koju je u ovom ambijentu uslovila i potreba da se sistemskim promenama spreče sve više prisutne povrede: prava na suđenje u razumnom roku, prava na imovinu i prava na pravično suđenje utvrđene u velikom broju odluka koje su donete po predstavkama stranaka protiv Republike Srbije od strane Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu, ili od strane Ustavnog suda po ustavnim žalbama.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa