ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2011

BROJ 10. GODINA XIV

OKTOBAR 2011

IZLAZI MESEČNO

Novine u zdravstvenom osiguranju - izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju

Ljiljana Milanković-Vasović

Rad u javnom interesu - alternativne sankcije prema Zakonu o prekršajima

Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

Radna verzija novog ZKP Republike Srbije i efikasnost postupanja u krivičnim stvarima

Prof. dr Stanko Bejatović

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dragan Kalaba, zamenik Javnog tužioca u Čačku

Imovina stečajnog dužnika nakon brisanja iz Registra - postupanje (član 154. Zakona o stečaju)

Doc dr Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo

Posebne vrste bankarskih garancija

dr Vladimir Kozar, docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta, Privredna akademija u Novom Sadu i specijalni savetnik u NLB banci AD, Beograd

Klauzula zabrane konkurencije i ugovor o radu

Vera Kusovac

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (gde je uzrok sudske neefikasnosti)

Zoran Tanasković, advokat

Neki aspekti pravnog položaja i rada javnih preduzeća u Repubici Srpskoj

Dr Nenad Avramović,vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta, Privredna akademija Novi Sad

Profesija advokat (profesionalnost, uslužnost, organizovanost, zarada, etičnost)

dr Đorđe D. Sibinović,  advokat iz Beograda

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa