ARHIVA BROJEVA

Posebne vrste bankarskih garancija

dr Vladimir Kozar,
docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta
Privredna akademija u Novom Sadu i specijalni savetnik u NLB banci AD, Beograd

 

1. Uvod - pojam i pravna priroda bankarske garancije

Bankarska garancija je bankarski uslužni posao kojim banka garantuje poveriocu da će dužnik uredno izvršiti svoju obavezu, tj. da će poveriocu izmiriti obavezu o dospelosti ako to dužnik ne učini. Banka se kod ovih poslova pojavljuje u ulozi jemca. Bankarska garancija regulisana je u čl. 1083. - 1087. Zakona o obligacionim odnosima.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa