ARHIVA BROJEVA

Neki aspekti pravnog položaja i rada javnih preduzeća u Repubici Srpskoj

Dr Nenad Avramović,vanredni profesor
Pravni fakultet Univerziteta, Privredna akademija Novi Sad

 

Iako donet još 25. novembra 2008. godine od strane Narodne skupštine Republike Srpske Zakon o privrednim društvima RS ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08), posle niza odlaganja, počeo je da se primenjuje od 01. januara 2010. godine. Dugo pripreman, i uz to veoma obiman, ovaj sistemski zakon zamenio je Zakon o preduzećima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04, i 34/06), koji je punu deceniju bio normativno pravna osnova privredne aktivnosti Republike Srpske.

Novi Zakon o privrednim društvima je moderan propis uveliko usklađen sa direktivama kompanijskog prava Evropske unije i kao takav treba da doprinese stvaranju pravnog okvira komplementarnog unutrašnjem tržištu EU.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa