ARHIVA BROJEVA

Radna verzija novog ZKP Republike Srbije i efikasnost postupanja u krivičnim stvarima

Prof. dr Stanko Bejatović

 

1. Opšte napomene o procesu reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije i njegovim ciljevima

Jedno od obeležja krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije u prvoj deceniji ovog veka je i stalnost procesa reforme. U prilog opravdanosti ispravnosti ovakve jedne konstatacije dovoljno je istaći samo sledeću činjenicu. Proces reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije započet je donošenjem ZKP iz 2001. godine i nastavljen je ne samo njegovim permanentnim izmenama i dopunama (u proseku više od jednom godišnje) već i donošenjem novog Zakonika 2006. godine, njegovim stavljanjem van snage i pre početka primene, obrazovanjem više radnih grupa za izradu Radne verzije novog ZKP i pojavom dve Radne verzije ovog zakonskog projekta u poslednjoj godini dana. Naime, prva Radna verzija novog ZKP predstavljena je stručnoj javnosti na savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu održanom septembra meseca 2010. godine na Zlatiboru a druga (prema stavu predlagača konačna) u maju mesecu ove godine.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa