ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2013

BROJ 7-8. GODINA XVI

JUL-AVGUST .

IZLAZI MESEČNOPravne posledice napuštanja kućnih ljubimaca od strane neodgovornih vlasnika

Dr Ana Batrićević, naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Priredio: dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


Zaštita tajnih podataka i slobodan pristup informacijama

dr Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka


SUDSKA PRAKSA - UPRAVNO PRAVO

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Upravno-sudska zaštita konkurencije

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Ustavna kontrola sudskih odluka

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Arbitražno pravo u zemljama regiona

Prof. dr Mihailo Velimirović, Pravni fakultet Univerziteta Mediteran, Podgorica


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE

Vladimir Vrhovšek, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu


Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica

mr Slavko Jerković, advokat iz Beograda


Privredni i društveni značaj menadžmenta u sportu

Peđa Bosanac, dipl. menadžer, student master studija - pravo FORKUP


PREKRŠAJNA PRAKSA - CARINSKI PREKRŠAJI

dr Tomica Delibašić


PITANJA I ODGOVORI

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa