ARHIVA BROJEVA

Pravne posledice napuštanja kućnih ljubimaca od strane neodgovornih vlasnika

Dr Ana Batrićević,
naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Uvod

Prekobrojnost populacije nevlasničkih životinja, u prvom redu pasa i mačaka, i tendencija konstantnog porasta broja napuštenih tj. neudomljenih životinja predstavljaju, ili su barem dugo vremena predstavljali, ozbiljan i kompleksan problem u mnogim gradovima u svetu, uključujući i Beograd. Zahvaljujući intenzivnom angažovanju na planu humanog smanjenja populacije nevlasničkih pasa baziranom na primeni metoda bez eutanazije (No Kill Strategy) i metoda "uhvati–tretiraj–pusti” (CNR–Catch-Neuter-Release) i primeni mera edukacije, kontrole i sankcija prema neodgovornim vlasnicima, grad Beograd je napravio značajan pomak u toj oblasti. Tome je doprinelo i angažovanje brojnih udruženja za zaštitu životinja kako na samom zbrinjavanju napuštenih kućnih ljubimaca, tako i na edukaciji sugrađana, promovisanju odgovornog vlasništva i udomljavanja napuštenih pasa i mačaka. Ipak, problem nevlasničkih životinja i njihovih neodgovornih vlasnika i dalje postoji i to ne samo u Beogradu nego i širom Srbije, povlačeći za sobom niz negativnih i društveno opasnih posledica i izazivajući zabrinutost laičke i stručne javnosti. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa