ARHIVA BROJEVA

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica

mr Slavko Jerković,
advokat iz Beograda

Pravo na naknadu nematerijalne štete, odnosno obređenih vidova nematerijalne štete pripada samo osobi na koju je usmjerena štetna radnja, odnosno pojedincu kome je neposredna prouzrokovana štete – tzv. izvornom oštećenom.1 "Roditeljima kao posebno oštećenima nije priznato pravo na naknadu štete za pretrpljeni strah izazvan opasnošću (prometnom nezgodom) u kojoj se našlo (njihovo) djete, kao neposredni oštećenik."

Zakon o obligacionim odnosima članom 200. stavom 1. nabrajajući vidove nematerijalne štete, koje priznaje, navodi da će sud dosuditi novčanu naknadu zbog smrti bliskog lica ako okolnosti slučaja opravdavaju dosuđivanje takve naknade. Jer, smrt (i ona prirodna i ona prouzročena štetnom radnjom) neke osobe po prirodi stvari prouzrokuje bol svima onima koji su bili emotivno vezani sa umrlim. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa