ARHIVA BROJEVA

Ustavna kontrola sudskih odluka

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Neka pojmovna objašnjenja

Ustavna žalba je supsidijeran i nesuspenzivan pravni lek. Do njene upotrebe može doći samo onda ako su iscrpljena, ili nisu predviđena druga pravna sredstva. Ona je i univerzalno pravno sredstvo i to iz dva razloga:

-   ustavnu žalbu može izjaviti svako lice koje smatra da mu je pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom.

-   i kada je reč o zaštiti ljudskih i manjinskih prava i sloboda ustavnoj kontroli izloženi su svi pojedinačni akti ili radnje državnih organa ili organizacija kojoj su poverena javna ovlašćenja. Za njenu upotrebu je nebitna vrsta postupka iz koga potiče taj pojedinačni pravni akt ili radnja za koje njen podnosilac tvrdi da su povredili neko od naznačenih ustavnih prava.

To je ustavna kategorija jer njen predmet i uslove za upotrebu propisuje odredba člana 170. Ustava. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa