ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2013

BROJ 10. GODINA XVI

OKTOBAR 2013.

IZLAZI MESEČNOVladavina prava - garancija pravne sigurnosti - delotvorni zakoni i konzistentna sudska praksa - Presude Evropskog suda i naš pravni sistem

Vida Petrović Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Prof. dr Gordana Stanković, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu


Zaštita povređenih prava iz radnih odnosa u svetlu novog procesnog zakona

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Odluke Apelacionog suda u Beogradu

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Sudska zaštita prava na otpremninu

Mr Radmila Bosanac, advokat


Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog prestanka zvanja (funkcije) i prestanka radnog odnosa

Milojica Ž. Cvijović, advokat


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI SPOROVI

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda


Presuda bez održavanja rasprave

Dr Gordana Stanković, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu


Analiza novih zakonskih rešenja sa stanovišta "dobrog pravosuđa"

Mr Milan S. Janković, advokat


Rehabilitacija - nadležnost, postupak, rešenje

Dr Ljubica Mandić, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Pravo azilanata kroz Zakon o azilu i međunarodne propise

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa