ARHIVA BROJEVA

Rehabilitacija - nadležnost, postupak, rešenje

NADLEŽNOST, POSTUPAK, REŠENJE

 

Dr Ljubica Mandić, vanredni profesor,
Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Zakon o rehabilitaciji (2011) sadrži odredbe materijalnopravne i procesne prirode. Materijalnopravnim odredbama predviđene su vrste rehabilitacije, uslovi za rehabilitaciju i posledice rehabilitacije, dok su procesnim odredbama predviđena pravila po kojima se postupa u postupku za rehabilitaciju.

Rehabilitacija, prema odredbama zakona, predstavlja utvrđivanje ništavosti, odnosno nepunovažnosti akata i radnji kojima su pojedina fizička lica, protivno načelima pravne države i opšteprihvaćenim standardima ljudskih prava i sloboda, lišena života, slobode ili drugih prava iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga u nekom od postupaka ili u montiranim sudskim postupcima.

Rehabilitacija može da bude zakonska, do koje dolazi po sili zakona, i sudska koja nastupa sudskom odlukom. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa