ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2013

BROJ 3. GODINA XVI

MART 2013.

IZLAZI MESEČNOInvesticioni sporovi između države i stranih ulagača

Olja Jovičić, Republički javni pravobranilac


Bez celovite pravne zaštite - Konkurencija i monopoli

prof. dr Zoran R. Tomić, šef Katedre za javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu


Zakonska zatezna kamata - svrha, granice i opasnosti

Ljiljana Milanković-Vasović


Korporativna odgovornost - značaj i ostvarenje

Prof. dr Draško Bosanac, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove Novi Sad, Alfa Univerzitet Beograd


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI SPOROVI

Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda


Neke dileme u pogledu prava na naknadu troškova zaposlenom

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Skraćeno radno vreme zaposlenog

Paraskeva Mihajlović


Isplata otpremnine zbog otkaza ugovora o radu zaposlenom usled “tehnološkog viška”

Dr Velisav Marković,docent na Poslovnom fakultetu Valjevo, Univerzitet Singidunum Beograd


SUDSKA PRAKSA - RADNI SPOROVI

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Obaveštenje trećeg lica o parnici i imenovanje prethodnika

Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu


Prikaz nacrta Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama

Slavka S. Lakićević, Pomoćnik ministra zdravlja, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd


Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti

Mr Slavko Jerković, advokat iz Beograda

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa