ARHIVA BROJEVA

Investicioni sporovi između države i stranih ulagača

Olja Jovičić,
Republički javni pravobranilac

1. POJAM I VRSTE INVESTICIONIH SPOROVA

Investicioni spor, u najširem smislu, obuhvata svaki pravni spor koji proiziđe iz nekog investicionog poduhvata, bez obzira da li se radi o investiciji koja ima nacionalni karakter, ili o investiciji sa elementom inostranosti. Međutim, pod pojam investicionog spora najčešće se podvode samo investicioni sporovi sa elementom inostranosti, odnosno sporovi proistekli iz investicija stranih ulagača (investitora), a u ovom smislu se o investicionim sporovima govori i u ovom radu.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa