ARHIVA BROJEVA

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti

Mr Slavko Jerković,
advokat iz Beograda

"Pravo na naknadu štete zbog naruženosti pripada svakom licu, kod koga je nastupila naruženost, jer je prirodno da ono zbog toga trpi psihičke patnje. Od stepena takve naruženosti i mesta na kome se nalazi zavisi i stepen psihičkih patnji i njihova opravdanost."1

Zakon o obligacionim odnosima ne definiše naruženost, te zato njene oblike, kada se priznaje kao osnov za naknadu nematerijalne štete nalazimo u pravnoj teoriji i sudskoj praksi.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa