ARHIVA BROJEVA

Prikaz nacrta Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama

Slavka S. Lakićević,
Pomoćnik ministra zdravlja, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd

 

Republika Srbija jedna je od retkih država bivše Jugoslavije, koja još uvek nije donela zakon kojim se uređuju prava osoba sa mentalnim smetnjama, i na taj način obogatila svoj normativni korpus. Iako je prva radna verzija ovog zakona urađena još davne 2001. godine, i pored nastojanja i medicinske struke i organizacija koje se u najširem smislu reči bave zaštitom i promocijom ljudskih prava, konačno i pravima osoba sa mentalnim smetnjama, zakon nije našao puta i načina da se nađe u zvaničnoj proceduri i da bude usvojen, a time i u primeni. Tek sa izborom nove Vlade Srbije polovinom 2012. godine, i dolaskom na mesto ministra zdravlja prof. dr Slavice Đukić Dejanović, redovnog profesora psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, započele su definitivne pripreme za donošenje zakona kojim bi se uredila oblast zaštite osoba sa mentalnim smetnjama.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa