ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2013

BROJ 11. GODINA XVI

NOVEMBAR 2013.

IZLAZI MESEČNONovi Zakon o prekršajima - izvršenje novčane kazne

Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu


Prvostepena prekršajna presuda - Uočene greške i propusti pri izradi

Biljana Gavrilović, sudija Višeg prekršajnog suda


Carinski prekršaji

Priredio: dr Tomica Delibašić


Sudska zaštita državnih službenika u upravnom sporu

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Dopuštenost upravnog spora protiv konačnog rešenja inspektora rada kojim je odlučivano o zahtevu za odlaganje izvršenja rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda


Zakon o planiranju i izgradnji - Instituti, postupci primene i nadzor

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji


Odluke Apelacionog suda u Beogradu

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Radna i socijalna uključenost osoba sa invaliditetom

Vera Kusovac


MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE RS

Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda


Zaštita državine prava stvarne službenosti

Dragoslav Đokić, advokat u penziji


Pravni stavovi i mišljenja Višeg prekršajnog suda

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa