ARHIVA BROJEVA

Dopuštenost upravnog spora protiv konačnog rešenja inspektora rada kojim je odlučivano o zahtevu za odlaganje izvršenja rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu

Radovan Bezbradica,
sekretar Ustavnog suda

I – Opšte napomene o ovlašćenju inspektora rada da postupa po zahtevu zaposlenog za odlaganjem izvršenja rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu

Inspekcijski nadzor predstavlja jedan od oblika ostvarivanja upravno-nadzorne funkcije organa uprave. Inspekcijski nadzor je poseban, specifičan i specijalizovani oblik upravnog nadzora nad neautoritativnim aktivnostima određenih subjekata. Kao i svaki oblik pravnog nadzora, tako se i upravni nadzor obavlja primenom upravnih ovlašćenja (upravne vlasti). Inspekcijski organi su upravni organi, pa je i zaštita koju oni pružaju upravna zaštita, a ona se ostvaruje kroz obavljanje poslova inspekcijskog nadzora, kao jednog od oblika upravnog nadzora.

Upravno-nadzorna funkcija koju vrši inspektor rada (inspekcijski nadzor) može se posmatrati kroz obavljanje tog nadzora nad primenom propisa iz oblasti rada, ali i kroz ostvarivanje upravne zaštite prava zaposlenih kao jednog od eksternih oblika zaštite prava zaposlenih. U izvršenju svojih ovlašćenja i dužnosti, inspektor rada deluje u dva pravca: prema poslodavcu, ukazivanjem na povredu propisa, odnosno povredu prava zaposlenog, nalaganjem rešenjem otklanjanja utvrđene povrede zakona, odlaganjem izvršenja odluka poslodavca u slučaju očigledne povrede prava zaposlenog i slično, i prema drugim, eksternim subjektima, podnošenjem prijave za učinjeno krivično delo, podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i slično. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa