ARHIVA BROJEVA

Zakon o planiranju i izgradnji - Instituti, postupci primene i nadzor

Borisav Čolić,
sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji


Zakon o planiranju i izgradnji je zbog pravnih i društvenoekonomskih odnosa koji su najvećim delom njime normirani, pripada grupi veoma značajnih i složenih zakona zbog sveobuhvatnosti pravnih i drugih odnosa koji su svestrno obuhvaćeni normama Zakona.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13, - US, 50/13 – US), određuje da se istim uređuju uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, vršenje nadzora nad primenom odredaba Zakona i inspekcijski nadzor, te druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i za izgradnju objekata (član 1. stav 1. tačka 1. Zakona). 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa