ARHIVA BROJEVA

Prvostepena prekršajna presuda - Uočene greške i propusti pri izradi

Biljana Gavrilović,
sudija Višeg prekršajnog suda

 

Presudom - kao aktom državne vlasti, konkretizuje se pravilo sadržano u pravnoj normi.

Od sudije zavisi način na koji će svoj misaoni zaključak izveden iz prekršajnog postupka iskazati kroz pisanje presude. Šta je sudija napisao i način na koji je to učinio podjednako je značajno kao i sadržaj onoga što je odlučeno. Pri tome nije od uticaja samo poštovanje propisane forme prilikom izrade presude, već je neophodno imati u vidu da forma predstavlja okvir unutar kojeg se formuliše proces sudskog razmišljanja.

Kod komplikovanog činjeničnog stanja - raste potreba za komentarom i analizom kako bi se objasnili razlozi donošenja sudske presude određenog sadržaja. S druge strane, ako pravno bitne činjenice nisu složene, okvir sudskog zaključka biće jednostavniji.

Nije samo veština pisanja uslov valjanosti presude, jer posedovanje veštine pisanja bez pravnog znanja nije garancija valjanosti sudske odluke.

Takođe, nije uvek stepen jednostavnosti pisanja isto što i jasna i razumljiva odluka suda, već mora postojati uspešno kombinovanje ovih elemenata.

Poznato je da se presuda sastoji iz uvoda, izreke, obrazloženja i uputstva o pravu na žalbu, pa bi u tom smislu ukazala šta je uočeno od strane autora ovog rada, kao drugostepenog sudije, kao propust prilikom izrade prvostepenih presuda po pojedinim segmentima. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa