ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA 1898 - 1930

SUDSKA PRAKSA

1898 - 1930

PORODIČNO, BRAČNO, NASLEDNO

 

Dosuđenje izdržavanja

Sve dotle, dok se ne utvrdi postojanje bračne parnice između razdvojenih supružnika i pravo na izdržavanje ne prizna odlukom duhovnoga suda, građanski sud ne samo nije pozvan, nego mu je zakonom baš uskraćeno, da ma kojoj strani dosuđuje izdržavanje.

Kasacioni Sud primedbama Br. 5661. od 31. maja, 1904. god, poništio je presudu Apelacionoga Suda Br. 1704. od 15. aprila, 1904. god, našavši da ne odgovara zakonu zato, što Apelacioni Sud pogrešno uzima, da u ovom slučaju tužiteljica ne može da ima prava na izdržavanje sa toga razloga, što to pravo nije utvrđeno odlukom Duhovnog Suda u bračnoj parnici, prema §. 100. Građ. Zak., kad je ovaj zakonski propis specijalna odredba koja govori samo o izdržavanju žene i dece u slučaju bračne parnice, a taj slučaj ovde nije već je Apelacioni Sud imao pitanje o pravu na izdržavanje koje je predmet ovoga spora, da ceni prema odredbama §§ 109. i 115.—119. Građ. Zak. kao opštim propisima o alimentarnoj obavezi muža prema svojoj ženi i deci.

       Pa kako tužiteljica navodi u tužbi da ju je tuženi oterao bez ikakva uzroka, dok je još bila u drugom stanju i da joj od 28. januara, 1902. god. ne daje izdržavanje niti se stara kao otac, o detetu, a tuženi u parnici to ne poriče, već prećutno priznaje, time što navodi da o pravu na traženo izdržavanje ima da reši Duhovni Sud, i što ne iznosi u parnici da je za rečeno vreme odgovorio ma u koliko svojoj alimentarnoj obavezi, niti pokazuje gotovost da tu obavezu u buduće prema ženi ili bar prema detetu ispunjava, — onda je prema ovom a s pogledom i na to da i oglas tuženog u novinama (prilog aktu Br. 13073.), i služiteljska isprava u aktu Br. 21188. i svekoliko izviđanje parnice utvrđuje odvojeni život tužiteljice i tuženoga, utvrđena obaveza tuženoga po navedenim odredbama zakonskim da tužiteljici i detetu da izdržavanje, nezavisno od toga što između parničara ne postoji bračna parnica (§. 100. Građ Zak), jer pored gore već rečenog, sud ne može ići na to da se između tužiteljice i tuženog brak razvede.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa